Hierop volgend worden de algemene gebruiksvoorwaarden van de website E-sigaret.nu voorgelegd.

(hierna te noemen als “E-sigaret-nu”, “wij”, “ons”, “we” of gelijksoortig).

Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden gelden voor het gebruik van de gehele website e-sigaret.nu en haar webpagina’s door de geïnteresseerde individu (hierna te noemen als “je”, “jou” of gelijksoortig).

Momenteel is het niet mogelijk om direct via e-sigaret.nu producten aan te schaffen. Wel zal je regelmatig in aanraking komen met externe links naar verkooppagina’s of pagina’s van derde partijen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de aankopen op deze externe domeinen. De aansprakelijkheid ligt hierbij volledig in de handen van de verkoper op de desbetreffende externe website.

Bij gebruik van onze website e-sigaret.nu, accepteer je deze algemene gebruiksvoorwaarden. Hoewel individuele afspraken tussen jou en ons altijd prioriteit krijgen. Wanneer je afwijkende voorwaarden hanteert zijn deze niet bindend voor ons,  tenzij deze voorwaarden expliciet door ons zijn benoemd. Afwijkende voorwaarden zijn niet bindend voor ons wanneer wij niet uitdrukkelijk hebben aangegeven het hier oneens mee te zijn.

Wees ervan bewust dat wij niet de garantie bieden dat de website e-sigaret.nu en al haar webpagina’s constant bereikbaar zullen zijn. Toch doen wij ons best om de website zo toegankelijk mogelijk te laten zijn voor de gebruiker, zover technisch en realistisch haalbaar. Onderhouds- en beveiligingsmaatregelingen, met daarnaast gelijkaardige problemen waar wij geen controle over kunnen uitoefenen, kunnen leiden tot een tijdelijke verstoring of opschorting van onze services. In zulke gevallen zullen wij er alles aan doen om deze storing op korte termijn te resolveren.

We hebben het recht om onze algemene gebruiksvoorwaarden in de toekomst aan te passen, zonder hierbij een redenering aan te bieden. Wel zullen wij ruim op tijd aangeven wanneer onze algemene voorwaarden substantiële veranderingen ondervinden.

Wij adviseren om deze algemene gebruiksvoorwaarden uit te printen of op te slaan. Wanneer je vragen hebt over onze algemene voorwaarden zul je ons altijd kunnen contacteren.

Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van E-sigaret.nu van toepassing.

Aansprakelijkheidstermijn

De aansprakelijkheid van E-sigaret.nu is uitgezonderd van schade aan leven, het lichaam of de gezondheid, tenzij deze beschadigingen oorzaak zijn van een opzettelijke schending van onze plichten door één van onze vertegenwoordigers en of plaatsvervangende bemiddelaars.

Onze aansprakelijkheid is ook uitgezonderd van andere soorten schade, tenzij deze oorzaak zijn van een opzettelijke schending of nalatigheid van onze plichten door één van onze vertegenwoordigers van E-sigaret.nu.

Verklaring van afstand

Een verklaring van afstand van een claim die voortvloeit uit de schending van onze algemene gebruiksvoorwaarden, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van enige andere huidige of toekomstige claims van ons tegen jou.

Toepasselijk recht

De wetten van het Koninkrijk der Nederlanden gelden voor de algemene gebruiksvoorwaarden van e-sigaret.nu.

Algemene informatie

Het detecteren en corrigeren van type- of invoerfouten

Een effectieve en toegankelijke technische manier om invoer- of typefouten te corrigeren, is om de “Terug” -knop van je browser te gebruiken. Je kunt deze knop gebruiken om invoer- of typefouten te corrigeren.

Daarnaast is een effectief en toegankelijk technisch middel voor het detecteren van invoer- of typefouten de zoomfunctie van je browser. Zorg ervoor dat wat je invoert overeenkomt met wat je wilt invoeren. Stel jezelf bij het invoeren van iets altijd de vraag of de gewenste inhoud en de ingevoerde inhoud overeenkomen. In geval van onzekerheden, annuleer je het proces. Als je een fout maakt, corrigeer dan je invoer. Wanneer je vragen hebt, kun je altijd contact met ons opnemen. We helpen je graag bij het opsporen en corrigeren van invoer- of typefouten.

Contractuele talen

De contractuele talen die beschikbaar zijn, zijn Nederlands en Engels.

Voldoen aan onze verplichting om consumenten te informeren volgens art. 14 VERORDENING (EU) Nr. 524/2013 van 21 mei 2013

Kunst. 14 (1) VERORDENING (EU) Nr. 524/2013 van 21 mei 2013 bevat de volgende tekst:

“Consumenten Informatie

Handelaren binnen de Unie die zich bezighouden met online verkoop- of dienstencontracten en onlinemarktplekken die in de Unie zijn gevestigd, verstrekken op hun website een elektronische link naar het ODR-platform. Die link is gemakkelijk toegankelijk voor de consument. Handelaren binnen de Unie die zich bezighouden met online verkoop of servicecontracten, vermelden ook hun e-mailadressen.”

Volgens deze informatieverplichting willen we je informeren dat het online platform van de Europese Commissie voor de buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform) beschikbaar is op http://ec.europa.eu/consumers/odr.

E-mailadres: hello@e-sigaret.nu